Výstavy a registrace

 

Stejně jako u psů nebo koček se i u morčátek pořádají výstavy krásy. Takové výstavy se může zúčastnit morčátko standardní nebo i mazlíkovské. Ovšem ne na každé výstavě je otevřená ta které třída, takže je třeba přečíst si důkladně propozice výstavy a seznámit se s podmínkami vystavování. Tyto informace jsou většinou uvedeny na strákách ZO morčat a jiných drobných hlodavců pod rubrikou výstavy.

Jako úplný začátečník a laik se rozhlížím a brouzdám internetem a na stránkách nějaké chovatelské stanice vidím napsáno: morčátko vhodné k registraci a na výstavy. Co to znamená?

 

Registrace a evidence morčat

Registrace a evidence chovných zvířat se provádí pro zabezpečení evidence chovných jedinců a pro provádění plemenářské práce  v chovech morčat.

Registrují se pouze zvířata členů ČSCH (Český svaz chovatelů) po předložení členského průkazu s vylepenou známkou pro příslušný rok.

Za registraci se vybírají poplatky určené ÚOK (Ústřední odborná komise chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců).

Registrují a evidují se morčátka, potkani, křečci a myši.

Registrovat smí jen posuzovatel příslušné odbornosti, evidovaný na seznamu posuzovatelů.

K registraci budete potřebovat platný členský průkaz, průkaz původu morčete a jeho kopii a samozřejmě morčátko.

Zvířátka, která chceme registrovat musí být v dobré kondici, prosté nemocí, bez vnějších parazitů a chovu schopná. Samice nesmí být březí!

Předpoklady zvířátka k registraci:

  • musí odpovídat standardu A daného plemene a barvy
  • minimální váha morčete je 500g

Předpoklady zvířátka k evidenci:

  • musí odpovídat standardu B daného plemene a barvy
  • minimální váha morčete je 500g, vyjímkou jsou morčata cuy s minimální požadovanou váhou 700g a morčata bezsrstá, jejichž požadovaná váha je 300g.

 

Standardy A, B, C

Výše jste se dozvěděli, že morčátko musí odpovídat jakýmsi standardům. Standardy jsou jakési výstavní třídy, v kterých jsou posuzována daná plemena a barvy morčat. Různá plemena patří do různých standardů a jen ve standardu, který je uveden pro určité plemeno, je toto plemeno možné vystavit.

Standardy máme tři, a to pro uznaná plemena v uznaných barvách (standard A), standard B - tzv. předběžný standard pro plemena/barvy, která byla již předběžně uznána, a standard C pro tzv. mazlíky.

Do standardu A patří tato plemena:

Krátkosrstá: hladké, anglický crested, americký crested, rex, US teddy, švýcarský teddy a rozeta. Všechna plemena i v saténu.

Dlouhosrstá: šeltie, coronet, peruánec, texel, merino, aplaka. Všechna plemena i v saténu.

U dvoubarevných a tříbarevných morčat je nutné, aby méně zastoupená barva zasahovala 25% plochy těla u dvoubarevných a 20% u tříbarevných morčat.

U plemene americký crested jsou povoleny všechny barvy standardem uznaných jednobarevných morčat a dále aguti, solid aguti, argente a solid argente.

Do standardu B patří tato plemena:

Bezsrstá: skinny, baldwin

Dlouhosrstá: lunkarya-peruánec, také v saténu

Obří: cuy

Standard C - mazlíci:

Sem patří všechna morčátka s nesprávnou barvou či délkou srsti, morčátka která neodpovídají standardu A nebo B, zverimexová morčátka a také neuznaná plemena morčat.

Ideálem tohoto standardu je mazlivé, přítulné, dobře živené morče.

 

Výstava

Teorii jsme si již objasnili a teď si povíme, jak to chodí v praxi. Na stránkách ZO jsme si našli přihlášku na výstavu, tu vyplníme a odešleme. Morčátko je možné přihlásit do třídy mladých (do 6ti měsíců) a do třídy dospělých (od 6ti měsíců).

Morčátko je důležité na výstavu důkladně připravit. Je nutné mu vyčistit ouška, oči musí být bez výtoku, morčátko nesmí mít vnější parazity a musí mít správně zastříhnuté drápky. Dlouhostsrá morčátka je také  většinou nutné vykoupat a vyčesat.

Na výstavě se posuzuje typ a stavba těla, hmotnost, srst, hlava, oči a uši, specifika plemene a specifika barvy a kresby.

Na každé výstavě jsou pro morčátka nachystány výstavní klece. Každé morčátko má určité číslo klece, do které ho po příjezdu na výstavu umístíme. Zajistíme mu potravu a vodu, vhodné je také vzít s sebou například domeček, kam se morčátko může ukrýt.

Během dne probíhá posuzování, kterého majitel můpže být svědkem nebo také nemusí. Pověřené osoby morčátka nosí z klecí posuzovateli a ten je hodnotí. Výsledky zapisuje ne bodovací lístek, který je po skončení posuzování připevněn ke kleci vystavovaného morčete. Po příchodu si majitel může zkontrolovat, jak na tom jeho "výstavní šampion" je. Většina majitelů přichází až na vyhlašování výsledků, kdy se předávají diplomy a ceny těm nejlepším morčátkům. Většinou se jedná o tři nejlepší v každém plemeni a věkovém rázu (mladí, dospělí).

Po skončení vyhlášení si zvířátko můžeme odvézt domů, nezapomeneme však po něm uklidit klec.

V první řadě mějme na paměti, že vystavování je jen hra a soutěž a je potřeba brát případnou prohru sportovně. Ne každý může být morče šampion, ale třeba příště se usměje štěstí právě na Vás!!

Morče šampion

 Tituly morče šampion jsou udělovány morčatům, která prokáží dlouhodobé kvality na výstavách. Ocenení "morče šampion" je udělováno morčatům hodnocených ve standardu A a B. Kartičky jsou nazývány "Potvrzení o získání čekatelství šampiona" dále pak jen "morče čekatel".

Obecná pravidla pro ocenění morčete titulem šampion :
- na každé výstavě (domácí/zahraniční), kde morče získá více jak 96 bodů včetně, je udělena kartička "morče čekatel"
- na výstavě, kde je posuzování slovní, odpovídá celkové bodové hodnocení známce HV (hervorragend) nebo V
- při posuzování podle evropského standardu se "morče čekatel" získává při zisku nejméně 95 bodů což odpovídá hodnocení HV (hervorragend)

Kartičky jsou předávány přímo na výstavě, tam kde to není možné, jsou následně zasílány poštou. Je v zájmu majitele si vydání potvrzení o čekatelství hlídat.

U zahraničních výstav je nutné předložit originál posuzovacího lístku českému posuzovateli, který rozhodne o udělení kartičky čekatele.

Kartičky čekatele a titul nejsou časově omezeny a jsou udělovány a platné po celý život morčete.

Titul není udělován automaticky, po získání potřebného počtu kartiček je nutné je zaslat na adresu uvedenou ka kartičkách "morče čekatel", majitel následně obdrží ocenění. Získaný titul může majitel vyznačit v průkazu původu oceněného morčete a v průkazech původu potomků ve výpisu předků poznámkou ŠAMPION, GRANDŠAMPION, INTERŠAMPION.

Kartičky "morče čekatel" mohou být použity pouze pro žádost jednoho typu šampionátu. Odeslané kartičky se žádostí udělení šampionátu jsou nevratné a pozbývají platnosti.

Morče musí být registrované, evidované v plemenné knize morčat ČR.

Tituly:

Morče Šampion České republiky - je zapotřebí nejméně 5 kartiček "morče čekatel", nejméně 3 kartičky musí být z výstavy pořádané v ČR a kartičky musí být nejméně od 2 různých posuzovatelů


 
Morče Grandšampion - je zapotřebí získání titulu "morče šampion" a dále je třeba získat nejméně 5 kartiček "morče čekatel". Kartičky musí být nejméně od 2 různých posuzovatelů a nutností je zaslání kopie titulu morče šampion společně s kartičkami

Morče Interšampion - je zapotřebí nejméně 5 kartiček, přičemž nejméně 3 musí být ze zahraniční výstavy, od nejméně 2 různých posuzovatelů

 

 

 

 

 

Zdroje: Zo morčat a jiných drobných hlodavců

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.