Barvy morčat

 

Jednobarevná morčata

 

Černá (aa B- C- E- P-)

 Barva srsti je intenzivně černě lesklá, bez hnědého nádechu. Oči jsou velmi tmavě hnědé. Uši, chodidla a drápy černé.

 

 

Sable (aa B- (cd cr)(cd cr ca) E- P-)

Barva sable (kuní) je v českém standardu neuznaná. Barvu lze charakterizovat jako přechod mezi černou a čokoládovou barvou, jejíž odstín se v průběhu života morčete mění. S barvou se můžeme setkat nejen u jednobarevných a vícebarevných morčat, ale i u všech kreseb. U tříslových, aguti a solid aguti morčat může zastupovat základní barvu. Oči jsou rubínové. Uši, chodidla a drápky šedé až černé.

Krém - kuní

 

 

Slate blue (aa B- C- E- prpr)

Srst má barvu střední holubí šedi s namodralým nádehcem bez růžového závoje. Oči jsou rubínové. Uši, chodidla a drápy co nejtmavší. Tmavě pigmentované jsou i okraje očních víček a nos.

 

 

Lila (aa B- C- E- pp)

Srst má barvu střední holubí šedi s růžovým nádechem. Oči jsou červené. Uši a chodidla jsou růžové, nepigmentované. Drápy mají barvu světlé rohoviny.

 

 

Čokoládová (aa bb C- E- P-)

Barva srsti je tmavě hnědá. Oči jsou tmavě hnědé nebo ohnivé. Uši, chodidla a drápy jsou tmavě hnědé.

 

 

Béžová (aa bb C- E- pp)

Barva srsti má světle hnědý tó bílé kávy s šedým nádeche. Oči jsou červené. Uši a chodidla jsou růžové, nepigmentované. Drápy mají barvu světlé rohoviny.

 

 

Červená (-- B- C- ee P-)

Srst má teplou, kaštanově červenou barvu bez černého nádechu. Oči jsou hnědé. Uši jsou co nejtmavší, tmavě pigmentované až černé. Chodidla jsou až černé a drápy v barvě tmavé rohoviny.

 

 

Oranžová (-- bb C- ee P-)

Barva stsri má zlato-oranžová odstín. Oči jsou ohnivé nebo hnědé. Uši a chodidla jsou růžové, nepigmentované. Drápy v barvě světlé rohoviny.

 

 

Zlatá (-- bb C- ee pp)

Barva srsti má teplý a intenzivní zlato-oranžový odstín. Oči jsou červené. Uši a chodidla jsou růžové, nepigmentované. Drápy v barvě světlé rohoviny.

 

 

Buff (-- bb cdcd ee P-)

Barva srsti je okrově žlutá bez červeného nádechu. Oči jsou ohnivé nebo hnědé. Uši a chodidla jsou růžové, nepigmentované. Drápy v barvě světlé rohoviny.

 

Krémová (-- bb cdcr(cdca)- ee P-)

Barva srsti je velmi světle žlutá. Oči jsou ohnivé nebo hnědé. Uši a chodidla jsou růžové, nepigmentované. Drápy v barvě světlé rohoviny.

  

 

Šafránová (-- bb cdcd ee pp)

Barva srsti má intenzivní zlato-žlutý odstín. Oči jsou červené. Uši a chodidla jsou růžové, nepigmentované. Drápy v barvě světlé rohoviny.

 

 

Ice cream (-- bb cdca ee pp)

Barva srsti je velmi světle žlutá. Oči jsou červené. Uši a chodidla jsou růžové, nepigmentované. Drápy v barvě světlé rohoviny.

 

 

Bílá tmavooká (-- bb crcr(crca) ee P-)

Barva srsti je zářivě čistě bílá. Oči jsou rubínové, modré, hnědé. Uši a chodidla jsou růžové, nepigmentované. Drápy v barvě světlé rohoviny.

 

 

Bílá červenooká (-- bb caca ee P-)

Barva srsti je zářivě čistě bílá. Oči jsou červené. Uši a chodidla jsou růžové, nepigmentované. Drápy v barvě světlé rohoviny.

 

 

 

Aguti a argente

Zbarvení aguti pochází z původního, divokého morčete. Je charakteristické tím, že je složeno ze dvou barev, základní spodní barvy a krycí barvy. Každý jednotlivý chlup je rozdělen do tří barevných zón. Chlup od kořínků má základní, spodní barvu, následuje kroužek krycí barvy a zakončen je tmavou špičkou spodní barvy. Do barev aguti patří barvy se spodní barvou černou a čokoládovou, do barev argente se spodní barvou lila, béžovou a slate blue (břidlicovou). Výjimku tvoří lila zlatá argente, která se též nazývá lososová aguti.  

 

Aguti zlatá (A- B- C- E- P-)

 Spodní barva je černo-modrá. Krycí barva a barva břišního pruhu je červená. Oči jsou velmi tmavě hnědé. Uši, chodidla a drápy černé.

 

Aguti šedá (A- B- cdcr E- P-)

 Spodní barva je černo-modrá. Krycí barva a barva břišního pruhu je buff. Oči jsou velmi tmavě hnědé. Uši, chodidla a drápy černé.

 

 

Aguti stříbrná (A- B- crcr E- P-)

 Spodní barva je sytě černá. Krycí barva a barva břišního pruhu je stříbřitě šedá. Oči jsou ohnivé. Uši, chodidla a drápy černé.

 

 

Aguti oranžová (A- bb C- E- P-)

 Spodní barva je čokoládová. Krycí barva a barva břišního pruhu je oranžová. Oči jsou ohnivé. Uši, chodidla a drápy tmavě hnědé.

 

 

Aguti krémová (A- bb cdca E- P-)

 Spodní barva je čokoládová. Krycí barva a barva břišního pruhu je krémová nebo buff. Oči jsou ohnivé. Uši, chodidla a drápy tmavě nebo středně hnědé.

 

 

Aguti skořicová (A- bb crcr E- P-)

 Spodní barva je ředěná čokoládová (skořicová). Krycí barva a barva břišního pruhu je stříbřitě bílá. Oči jsou ohnivé. Uši, chodidla a drápy světle hnědé.

 

 

Argente lila zlatá (A- B- C- E- pp)

Spodní barva je lila. Krycí barva a barva břišního pruhu je oranžová (lososová). Oči jsou jasně červené. Uši jsou růžové, nepigmentované. Chodidla jsou růžové a drápy barvy světlé rohoviny.

 


 

Argente lila šafránová (A- B- cdcd E- pp)

Spodní barva je lila. Krycí barva a barva břišního pruhu je šafránová. Oči jsou jasně červené. Uši jsou růžové, nepigmentované. Chodidla jsou růžové a drápy barvy světlé rohoviny.

 

 

Argente lila bílá (A- B- crcr E- pp)

Spodní barva je lila. Krycí barva a barva břišního pruhu je bílá. Oči jsou jasně červené. Uši jsou růžové, nepigmentované. Chodidla jsou růžové a drápy barvy světlé rohoviny.

 

Argente béžovo zlatá (A- bb C- E- pp)

Spodní barva je béžová. Krycí barva a barva břišního pruhu je zlatá. Oči jsou jasně červené. Uši jsou růžové, nepigmentované. Chodidla jsou růžové a drápy barvy světlé rohoviny.

 

 

Argente béžovo šafránová (A- bb cdcd E- pp)

Spodní barva je béžová. Krycí barva a barva břišního pruhu je šafránová. Oči jsou jasně červené. Uši jsou růžové, nepigmentované. Chodidla jsou růžové a drápy barvy světlé rohoviny.

 

 

Argente béžovo bílá (A- bb crcr E- pp)

Spodní barva je béžová. Krycí barva a barva břišního pruhu je bílá. Oči jsou jasně červené. Uši jsou růžové, nepigmentované. Chodidla jsou růžové a drápy barvy světlé rohoviny.

 

 

Argente slate blue zlatá (A- B- C- E- prpr)

Spodní barva je slate blue. Krycí barva a barva břišního pruhu je zlatá. Oči jsou rubínové. Uši, chodidla a drápy co nejtmavší. Tmavě pigmentované jsou i okraje očních víček a nos.

 

 

Argente slate blue šafránová (A- B- cdcd E- prpr)

Spodní barva je slate blue. Krycí barva a barva břišního pruhu je šafránová. Oči jsou rubínové. Uši, chodidla a drápy co nejtmavší. Tmavě pigmentované jsou i okraje očních víček a nos.

 

Argente slate blue bílá (A- B- crcr E- prpr)

Spodní barva je slate blue. Krycí barva a barva břišního pruhu je bílá. Oči jsou rubínové. Uši, chodidla a drápy co nejtmavší. Tmavě pigmentované jsou i okraje očních víček a nos.

 

 

 

Solid aguti a solid argente

 Solid nemají oproti běžným aguti žádný břišní pruh, který by se viditelně odlišoval od zbytku těla. Ticking se táhne rovnoměrně přes celé zvíře, co nejblíže k očím. Nohy jsou v základní barvě. Další zvláštností je, že solidi se rodí víceméně jednobarevní a ticking se vyvine teprve později. Celkový dojem je vždy tmavší než u srovnatelných běžných aguti. 

 

Solid aguti zlatá (ar- B- C- E- P-)

Spodní barva je černo-modrá. Krycí barva je červená. Oči jsou velmi tmavě hnědé. Uši, chodidla a drápy černé.

 

Solid aguti šedá (ar- B- cdcr E- P-)

Spodní barva je černo-modrá. Krycí barva je buff. Oči jsou velmi tmavě hnědé. Uši, chodidla a drápy černé.

 

Solid aguti stříbrná (ar- B- crcr E- P-)

 Spodní barva je sytě černá. Krycí barva je stříbřitě šedá. Oči jsou ohnivé. Uši, chodidla a drápy černé.

 

Solid aguti oranžová (ar- bb C- E- P-)

 Spodní barva je čokoládová. Krycí barva oranžová. Oči jsou ohnivé. Uši, chodidla a drápy tmavě hnědé.

 

 

Solid aguti krémová (ar- bb cdca E- P-)

Spodní barva je čokoládová. Krycí barva je krémová nebo buff. Oči jsou ohnivé. Uši, chodidla a drápy tmavě nebo středně hnědé.

 

Solid aguti skořicová (ar- bb crcr E- P-)

 Spodní barva je ředěná čokoládová (skořicová). Krycí barva je stříbřitě bílá. Oči jsou ohnivé. Uši, chodidla a drápy světle hnědé.

 

Solid argente lila zlatá (ar- B- C- E- pp)

Spodní barva je lila. Krycí barva je oranžová (lososová). Oči jsou jasně červené. Uši jsou růžové, nepigmentované. Chodidla jsou růžové a drápy barvy světlé rohoviny.

 

 

Solid agrente lila šafránová (ar- B- cdcd E- pp)

Spodní barva je lila. Krycí barva je šafránová. Oči jsou jasně červené. Uši jsou růžové, nepigmentované. Chodidla jsou růžové a drápy barvy světlé rohoviny.

 

Solid argente lila bílá (ar- B- crcr E- pp)

Spodní barva je lila. Krycí barva je bílá. Oči jsou jasně červené. Uši jsou růžové, nepigmentované. Chodidla jsou růžové a drápy barvy světlé rohoviny.

 

 

Solid argente béžovo zlatá (ar- bb C- E- pp)

Spodní barva je béžová. Krycí barva je zlatá. Oči jsou jasně červené. Uši jsou růžové, nepigmentované. Chodidla jsou růžové a drápy barvy světlé rohoviny.

 

Solid argente béžovo šafránová (ar- bb cdcd E- pp)

Spodní barva je béžová. Krycí barva je šafránová. Oči jsou jasně červené. Uši jsou růžové, nepigmentované. Chodidla jsou růžové a drápy barvy světlé rohoviny.

 

 

Solid argente béžovo bílá (ar- bb crcr E- pp)

Spodní barva je béžová. Krycí barva je bílá. Oči jsou jasně červené. Uši jsou růžové, nepigmentované. Chodidla jsou růžové a drápy barvy světlé rohoviny.

 

Solid argente slate blue zlatá (ar- B- C- E- prpr)

Spodní barva je slate blue. Krycí barva je zlatá. Oči jsou rubínové. Uši, chodidla a drápy co nejtmavší. Tmavě pigmentované jsou i okraje očních víček a nos.

 

Solid argente slate blue šafránová (ar- B- cdcd E- prpr)

Spodní barva je slate blue. Krycí barva je šafránová. Oči jsou rubínové. Uši, chodidla a drápy co nejtmavší. Tmavě pigmentované jsou i okraje očních víček a nos.

 

Solid argente slate blue bílá (ar- B- crcr E- prpr)

Spodní barva je slate blue. Krycí barva je bílá. Oči jsou rubínové. Uši, chodidla a drápy co nejtmavší. Tmavě pigmentované jsou i okraje očních víček a nos.

 

 

 

 

Tříslová kresba - Tan, Fox, Lux

Morčata barvy TAN, FOX a LUX mají odlišnou barvu břicha, znaky okolo očí, nozder, přední a vnitřní části uší a spodku brady, kde je barva ve tvaru trojúhelníku. Znaky na hlavě jsou dostatečné, ostře ohraničené a nespojují se. Barva břicha je celistvá, neprokvétá. Vystupuje na boky co nejvýše, kde pozvolna přechází v barvu těla. Boky a slabiny prokvétají dvoubarevnými chloupky, jejichž spodní část je shodná s barvou těla a zbytek je v barvě kresby. Tyto dvoubarevné chloupky jsou též na břiše. Barva břicha zasahuje i na vnitřní strany tlapek a na prsty. 

 

 TAN - kresba v červené/oranž/zlaté barvě

 

Tan černá (at- B- C- E- P-)

Barva srsti je černá. Barva břišního pruhu je červená. Oči jsou tmavě hnědé. Uši, chodidla a drápy jsou černé.

 

 

Tan čokoládová (at- bb C- E- P-)

Barva srsti je čokoládová. Barva břišního pruhu je oranžová. Oči jsou ohnivé. Uši, chodidla a drápy tmavě hnědé.

 

 

Tan lila (at- B- C- E- pp)

Barva srsti je lila. Barva břišního pruhu je zlatá. Oči jsou červené. Uši, chodidla a drápy růžové, nepigmentované.

 

 

Tan slate blue (at- B- C- E- prpr)

Barva srsti je slate blue. Barva břišního pruhu je zlatá. Oči jsou rubínoivé. Uši, chodidla a drápy co nejtmavší. Tmavě pigmentované jsou i okraje očních víček a nos.

 

Tan béžová (at- bb C- E- pp)

Barva srsti je béžová. Barva břišního pruhu je zlatá. Oči jsou červené. Uši, chodidla a drápy růžové, nepigmentované.

 

 

FOX - kresba v bílé barvě

 

Fox černá (at- crcr C- E- P-)

Barva srsti je černá. Barva břišního pruhu je stříbřité bílá. Oči jsou tmavě ohnivé. Uši, chodidla a drápy jsou černé.

 

 

Fox čokoládová (at- bb crcr E- P-)

Barva srsti je čokoládová. Barva břišního pruhu je stříbřitě bílá. Oči jsou ohnivé. Uši, chodidla a drápy tmavě hnědé.

 

 

Fox lila (at- B- crcr E- pp)

Barva srsti je lila. Barva břišního pruhu je bílá. Oči jsou červené. Uši, chodidla a drápy růžové, nepigmentované.

 

 

Fox slate blue (at- B- crcr E- prpr)

Barva srsti je slate blue. Barva břišního pruhu je bílá. Oči jsou rubínoivé. Uši, chodidla a drápy co nejtmavší. Tmavě pigmentované jsou i okraje očních víček a nos.

 

Fox béžová (at- bb crcr E- pp)

Barva srsti je béžová. Barva břišního pruhu je bílá. Oči jsou červené. Uši, chodidla a drápy růžové, nepigmentované.

 

 

LUX - kresba v krémové/buff/šafránové barvě

 

Lux černá (at- B- cdcd(cdca) E- P-)

Barva srsti je černá. Barva břišního pruhu je krémová nebo buff. Oči jsou tmavě hnědé. Uši, chodidla a drápy jsou černé.

 

Lux čokoládová (at- bb cdcd(cdca) E- P-)

Barva srsti je čokoládová. Barva břišního pruhu je krémová nebo buff. Oči jsou ohnivé. Uši, chodidla a drápy tmavě hnědé.

 

 

Lux lila (at- B- cdcd E- pp)

Barva srsti je lila. Barva břišního pruhu je šafránová. Oči jsou červené. Uši, chodidla a drápy růžové, nepigmentované.

 

 

Lux slate blue (at- B- cdcd E- prpr)

Barva srsti je slate blue. Barva břišního pruhu je šafránová. Oči jsou rubínoivé. Uši, chodidla a drápy co nejtmavší. Tmavě pigmentované jsou i okraje očních víček a nos.

 

 

Lux béžová (at- bb cdcd E- pp)

Barva srsti je béžová. Barva břišního pruhu je šafránová. Oči jsou červené. Uši, chodidla a drápy růžové, nepigmentované.

 

 

 

Vícebarevná morčata

 Barevná morčata dělíme podle počtu barev na dvoubarevná (bicolor) nebo tříbarevná (tricolor). Barevné kombinace jsou možné ve všech standardem uznaných barvách. Vždy je třeba dbát na to, aby méně zastoupená barva zasahovala 25 % plochy těla u dvoubarevných, a 20 % u tříbarevných morčat. Pokud tomu tak není, jedná se o hrubou vadu. 

 

Dvoubarevná

Pravidelné rozložení barvy, ostře ohraničené a pokud možno stejně velké barevné plochy. Od nosu až k patě vede pomyslná osa uprostřed zad a břicha, která dělí tělo morčete na pravou a levou stranu. Dbáme na to, aby barvy byly zastoupeny na obou stranách ve stejném poměru. Barevné kombinace jsou možné ve všech standardem uznaných barvách. Barva očí se řídí podle barevné plochy, ve které je oko uloženo. Je povolena odlišná barva očí. Barva uší, chodidel a drápů se řídí podle barevné plochy.

 

 

Tříbarevná

Pravidelné rozložení barvy, ostře ohraničené a pokud možno stejně velké barevné plochy. Od nosu až k patě vede pomyslná osa uprostřed zad a břicha, která dělí tělo morčete na pravou a levou stranu. Dbáme na to, aby barvy byly zastoupeny na obou stranách ve stejném poměru. Barevné kombinace jsou možné ve všech standardem uznaných barvách. Barva očí se řídí podle barevné plochy, ve které je oko uloženo. Je povolena odlišná barva očí. Barva uší, chodidel a drápů se řídí podle barevné plochy.

 

 

Multicolor

Multicolours jsou čtyřbarevná morčata. Rozeznávají se dvě kombinace: slate blue-lila-zlato-bílá a coffee-béžovo-zlato-bílá. Barva multicolour není v českém standardu                  uznaná.                  

 

 

 

Morčata s kresbou

 Všechna morčata s kresbou mají od narození konečné rozdělení barev, kromě himalájské (ruské) kresby, u které se mláďata narodí bílá a teprve později se vybarvuje kresba.  

 

Brindle

Rozložení barvy je takové, že  jsou stejnoměrně smíchané jednotlivé chlupy obou barev po celém těle v poměru 1:1. Barva je černo-červená. Oči jsou velmi tmavě hnědé. Uši jsou černé. Chodidla černá, drápy barvy tmavé rohoviny, až černé.

 

 

Želvovinová

Rozložení barvy je ravidelné, ostře ohraničené a pokud možno stejně velké barevné plochy. Od nosu až k patě vede pomyslná osa uprostřed zad a břicha. Na této ose se proti sobě střídají dvě různě barevná pole. Jsou ve dvou odlišných barvách. Barva je černo-červená. Oči jsou velmi tmavě hnědé. Uši jsou černé. Chodidla jsou černé, drápy barvy tmavé rohoviny, až černé.

 

 

Želvovinová s bílou

Rozložení barvy je ravidelné, ostře ohraničené a pokud možno stejně velké barevné plochy. Od nosu až k patě vede pomyslná osa uprostřed zad a břicha. Na této ose se proti sobě střídají ůzně barevná pole, která jsou v odlišných barvách. Na každé straně musejí být zastoupeny všechny tři barvy. Barva je černo-červeno-bílá. Barva očí se řídí podle barevné plochy, ve které je oko uloženo. Je povolena odlišná barva očí. Barva uší, chodidel a drápů se řídí podle barevné plochy.

 

 

Holandská kresba

Holandské rozložení barev se skládá z bílé lysinky na hlavě, bílého pásu okolo těla, včetně předních nohou.A bílých pásků na zadních nohách (manžety).
Barevné plotny na hlavě jsou oválné přesahují přes oko a ucho. Nemají přesahovat přes fousky a na týlu se mají setkat, tak aby mezi nimi nebyla žádná bílá barva. Tvar lysinky je určován barevnými plotnami a má být pravidelný.
Barevná zadní část by měla začínat uprostřed těla, ale v žádném případě ne příliš těsně za předními končetinami. Oddělující linie mezi oběma barvami musí vést v přímé lince okolo celého těla a má být ostře ohraničena.
Manžetami se rozumí bílé znaky na zadních končetinách, nemají zasahovat příliš vysoko.

Vyskytuje se ve všech jednobarevných barvách, barvách aguti, solid aguti, argente a solid argente. Barva očí a uší se řídí podle základní barvy. Chodidla jsou růžové, bez pigmentu, drápky barvy světlé rohoviny.

 

Ruská kresba

Himalájská kresba se skládá z tmavě zbarvené masky, uší, a končetin. Barva těla je sněhově bílá,u starších zvířat s určitým tmavým závojem.
Maska by měla začínat ve výšce očí, bez dotknutí očních koutků. Měla by pokud možno zasahovat přes nos a bradu. Měla by být pokud možno ostře ohraničená a bez bílých nebo jinak barevných chlupů. Uši jsou tmavé, u kořene uší jsou povoleny ojedinělé tmavé chloupky.
Končetiny by měly být zbarvené co nejvýše a také bez bílých nebo jinak zabarvených chlupů. 

Barva kresby je černá - černé znaky jsou tmavě hnědé až černé; nebo čokoládová - znaky světle hnědé. Oči jsou červené. Uši a chodidla jsou u černých znaků - černé, u čokoládových znaků - světle hnědé. Drápy jsou u černých znaků co nejtmavší - černé, u čokoládových znaků -světle hnědé.

 

 

Dalmatin

Dalmatin je barevné morče, které má geneticky dáno vybělení.
Tělo je čistě bílé, hlava je barevná s bílou lysinkou a končetiny jsou rovněž barevné. Hlava včetně uší by měla být bez šimlování. Lysinka by měla být harmonická a pokud možno působit symetrickým dojmem.
Kresba-tečky na těle by měly být tvořeny jasně, zřetelně, měly by být dobře rozloženy po celém těle a neměly by příliš splývat.

Dalmatin, stejně jako šiml nese genetický faktor, který při zdvojení způsobuje potraty a proto nesmíme pářit dva dalmatiny/šimly, ani dalmatina se šimlem. U obou - dalmatina/šimla volíme partnera podle základní barvy.

Barva je černá, čokoládová, červená, zlatá, oranžová, slate blue, barvy aguti (i solid aguti) a jejich vzájemné kombinace (barevný dalmatin). Oči jsou ohnivé. Barva uší, chodidel a drápů podle základní barvy.

 

 

Šiml

Šiml je stejně jako dalmatin barevné morče, které má geneticky dáno vybělení. Hlava a nohy jsou barevné, na hlavě není žádná lysinka. Po těle jsou stejnoměrně promíchané barevné a bílé chlupy.

Dalmatin, stejně jako šiml nese genetický faktor, který při zdvojení způsobuje potraty a proto nesmíme pářit dva dalmatiny/šimly, ani dalmatina se šimlem. U obou - dalmatina/šimla volíme partnera podle základní barvy.

Barva je černá, čokoládová, červená, zlatá, oranžová, slate blue, barvy aguti (i solid aguti) a jejich vzájemné kombinace (barevný šiml). Oči jsou ohnivé. Barva uší, chodidel a drápů podle základní barvy.

 

 

 

 

Zdroje: ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců, chs Westminster, Daily Cavy, chs Od Evelíny,chs Barrandia, chs Dvůr Obora, chs Bellis, Pod Stránskou skálou

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.